15 Temmuz ile İlgili Birleşmiş Milletler'den Emsal Karar

15 Temmuz ile İlgili Birleşmiş Milletler'den Emsal Karar
10/03/2024

15 Temmuz'da tutuklanıp ardından hiç bir somut delil gösterilmeksizin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Cihangir Çenteli hakkında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu tarafından, Cihangir Çenteli'nin özgürlüğünden mahrum bırakılması kararının; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3, 9, 10 ve 11. maddeleri ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 9 ve 14. maddelerine aykırı olduğuna karar verdi.

Karar benzer nitelikteki binlerce dava için emsal olması bakımından önemli. Karara göre Çalışma Grubu, Türkiye’de yaygın veya sistematik hapsetme veya diğer ciddi özgürlükten mahrum bırakma uygulamalarının “insanlığa karşı suç” teşkil edebileceğini bir kez daha yinelediği kararında ayrıca, “Sayın Çenteli’nin serbest bırakılıp bırakılmadığı ve serbest bırakıldıysa hangi tarihte serbest bırakıldığı…” konusunun da takip edileceği belirtiliyor.

Cihangir Çenteli, Hava Kuvvetleri’nde askeri pilot ve Harp Akademisi’nde kurmay subay olarak görev yapıyordu. 28 Eylül 2016 tarihinde görevinden ihraç edildi. Komutanı tarafından, sözde darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde nerede olduğunu ve neler yaptığını açıklamak üzere İstanbul’daki Harp Akademileri Komutanlığı’na çağrıldı. Bunun üzerine 30 Eylül 2016’da Harp Akademileri Komutanlığı’na gitti. İki polis memuru tarafından ‘derhal’ Vatan Emniyet’e götürüldü.

Avukatı olmadan sorgulandı. Ailesine günlerce haber verilmedi ancak kendisine ‘ailesine haber verildiği’ söylendi. Günlerce ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmedi. Bir polis memuru tarafından sorgulanmasına rağmen tutanaklarda iki polis memurunun adı yazıldı. Daha sonra Zeytinburnu ilçesindeki başka bir polis merkezine nakledildi.

Hakim karşısına çıkıncaya kadar 12 gün boyunca gözaltında tutuldu. Gözaltına alınmasından beş gün sonra ilk kez bir avukatla görüştü. Baro tarafından atanan avukatla yaptığı görüşme ise 30 saniye sürdü. Zira önyargılarla gelen avukata göre Çenteli peşinen ‘suçlu’ydu… Birçok kez gözaltına alınma nedenleri ve kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilme talebinde bulunmasına rağmen, yetkililerin bu bilgileri kendisine açıklamadı.

11 Ekim 2016 tarihinde ilk olarak nöbetçi sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıkarıldı. Yine baro tarafından atanan bir başka müdafi de hazır bulundu. Ancak, ne avukat ne de kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilmedi. Duruşma sırasında hâkim Çenteli’ye herhangi bir soru sormadı. Çenteli’ye kendisini açıklama fırsatı da verilmedi. Tutuklandı. Ancak tutuklanmasına neden olan suçlamaya dair tek bir delil bile sunulmadı.

Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Gözaltına alındıktan 3 hafta sonra, 20 Ekim tarihinde ailesiyle görüşebildi. 22 Kasım 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri ile ilişiği resmen kesildi. 13 Nisan 2017 iddianamenin bir kısmı gönderildi. Ancak belgede sadece sözde darbe girişimi gecesi Çenteli’nin silahlı kuvvetlere ait bir binada görüldüğü belirtiliyordu. Daha fazla ayrıntı veya kanıt ortaya konulamadı.

İç hukuka göre 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk incelemelerinin, tutukluluk süresince sadece iki kez yapıldı. 30 Eylül 2016 tarihinde tutuklandığı günden, 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ilk duruşmaya kadar hiç bir savcıyla teması olmadı. İddianame savcısının daha önce de kişileri görmeden, ifadelerini almadan ya da sorgulamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği bildirildi.

Dava 3 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Ancak Çenteli’nin ne ifadesi ne de savunması mahkeme tarafından dinlenmedi. Neyle suçlandığını bilmiyordu. Bu arada avukatıyla da yeterli iletişimi kuramadı. Avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmeler keyfi olarak kısıtlandı.

Kendisine yöneltilen suçlamanın gerekçesini 18 Ağustos 2017’de savunmasını yaptıktan dokuz gün sonra öğrendi. Savunma için kısıtlı bir süre verildi, aleyhinde tanıklık yapanlara soru sorması engellendi. Hakim, bu yöndeki taleplerini hiç bir gerekçe göstermeksizin reddetti.

17 Ağustos 2018 tarihinde 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19 Aralık 2018 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Reddedildi. Bu karar, 25 Kasım 2019 tarihinde temyiz edilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihinde, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı onadı. Çenteli halen Silivri L Tipi Cezaevi’nde tutuklu…

Türkiye'de ki Dikta Rejimi Cevap Veremiyor

Söz konusu olay ve Çenteli’nin iddiaları soruluyor ancak Türkiye'de ki Dikta Rejiminden cevap alınamıyor. Kararda bu konuyla ilgili şu ifadeler kullanılıyor: “31 Temmuz 2023 tarihinde Çalışma Grubu, kaynağından gelen iddiaları olağan iletişim prosedürü kapsamında Hükümete iletmiştir. Çalışma Grubu, Hükümetten 29 Eylül 2023 tarihine kadar Sayın Çenteli’nin durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermesini ve devam eden tutukluluğunu haklı kılan yasal hükümlerin yanı sıra, bu durumun ülkenin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine ve özellikle de Devlet tarafından onaylanan anlaşmalara uygunluğuna açıklık getirmesini talep etmiştir. Çalışma Grubu, Hükümet’ten bu bildirime bir yanıt alamamış olmaktan üzüntü duymaktadır. Hükümet, Çalışma Grubu’nun çalışma yöntemlerinin 16. paragrafında öngörüldüğü üzere, cevap için sürenin uzatılmasını talep etmemiştir. Hükümet’ten bir yanıt gelmemesi üzerine Çalışma Grubu, çalışma usullerinin 15. paragrafına uygun olarak mevcut görüşünü bildirmeye karar vermiştir.”

Çalışma Grubu’nun ‘Nihai Karar’ı ise şöyle:

Yukarıda belirtilenler ışığında, Çalışma Grubu aşağıdaki görüşe varmıştır:

 * Cihangir Çenteli’nin özgürlüğünden mahrum bırakılması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3, 9, 10 ve 11. maddeleri ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 9 ve 14. maddelerine aykırı olup keyfidir ve I. ve III. kategorilere girmektedir.

 * Çalışma Grubu, Türkiye Hükümeti’nden Sayın Çenteli’nin durumunun gecikmeksizin düzeltilmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’de belirtilenler de dahil olmak üzere ilgili uluslararası normlara uygun hale getirilmesi için gerekli adımları atmasını talep etmektedir.

 * Çalışma Grubu, davanın tüm koşulları göz önünde bulundurulduğunda, uygun çözüm yolunun Sayın Çenteli’nin derhal serbest bırakılması ve kendisine uluslararası hukuka uygun olarak tazminat ve diğer tazminatlar konusunda icra edilebilir bir hak tanınması olacağı kanaatindedir.

 * Çalışma Grubu, Hükümeti, Sayın Çenteli’nin keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını sağlamaya ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı uygun önlemleri almaya çağırmaktadır.

 * Çalışma Grubu, Hükümetten bu görüşü mümkün olan tüm araçlarla ve mümkün olduğunca geniş bir şekilde yaymasını talep eder.
 

Takip prosedürü

Çalışma usullerinin 20. paragrafı uyarınca, Çalışma Grubu, kaynaktan ve Hükümetten, bu görüşte yapılan tavsiyelerin takibinde alınan önlemler hakkında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kendisine bilgi vermesini talep eder:

(a) Sayın Çenteli’nin serbest bırakılıp bırakılmadığı ve serbest bırakıldıysa hangi tarihte serbest bırakıldığı;
(b) Kendisine tazminat veya diğer telafilerin yapılıp yapılmadığı;
(c) Sayın Çenteli’nin haklarının ihlaline ilişkin bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği ve yürütüldüyse soruşturmanın sonucu;
(d) Türkiye’nin yasalarını ve uygulamalarını mevcut görüş doğrultusunda uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmek için herhangi bir mevzuat değişikliği veya uygulama değişikliği yapılıp yapılmadığı;
(e) Mevcut görüşün uygulanması için başka herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı.

Hükümet, bu görüşte yer alan tavsiyelerin uygulanmasında karşılaşmış olabileceği güçlükler ve örneğin Çalışma Grubu’nun ziyareti yoluyla daha fazla teknik yardım gerekip gerekmediği konusunda Çalışma Grubu’nu bilgilendirmeye davet edilmektedir.

Çalışma Grubu, kaynaktan ve Hükümetten yukarıda belirtilen bilgileri işbu görüşün iletildiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlamalarını talep eder. Bununla birlikte, Çalışma Grubu, davayla ilgili yeni kaygıların dikkatine sunulması halinde, görüşün takibinde kendi eylemini gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Bu tür bir eylem, Çalışma Grubu’nun İnsan Hakları Komitesi’ni tavsiyelerinin uygulanmasında kaydedilen ilerleme ve herhangi bir eylemde bulunulmaması konusunda bilgilendirmesini sağlayacaktır.

Çalışma Grubu, İnsan Hakları Komitesi’nin tüm devletleri Çalışma Grubu ile iş birliği yapmaya teşvik ettiğini ve görüşlerini dikkate almalarını ve gerektiğinde keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin durumunu düzeltmek için uygun adımları atmalarını ve attıkları adımlar hakkında Çalışma Grubu’nu bilgilendirmelerini talep ettiğini hatırlatır.